Hvad betyder Corona for fremtiden?

Corona i et virksomhedsperspektiv

24.04.2020

Verden har ændret sig. Vi holder fortsat stor fysisk afstand til vores kolleger. Møder og samtaler foregår via diverse videotjenester som Microsoft Teams. Vi ved endnu ikke, hvor eller hvornår hverdagen bliver helt normal igen. Hos Jansson har vi, som så mange andre, måtte tage vores forholdsregler. Men der er lys forude – for Coronavirussen har åbnet øjnene for en ny hverdag og måde at tilrettelægge arbejdslivet på. Tør man faktisk sige, at vi er kommet hinanden endnu tættere?

Smiley face

Corona – En ny virkelighed

For mange virksomheder har Coronakrisen ikke blot været en af de værst tænkelige økonomiske og sundhedsmæssige kriser – det har også været at stifte bekendtskab med helt nye teknologier og en øvelse i at kommunikere via hidtil uprøvede software-programmer. I Jansson er vi så heldige, at det netop er noget af det, vi arbejder med til hverdag. Særligt hos Jansson Kommunikation er vi vant til at holde møder og chatte med hinanden via Microsoft Teams og stille teknologier til rådighed, der blandt andet støtter op om Modern Workplace og SmartNetwork gennem vores telefoni- og IT-løsninger i JanssonCloud.     

Alligevel var det en helt anden virkelighed, da – som dronningen så rigtigt sagde det – en farlig og ubuden gæst meldte sin ankomst i Danmark for første gang i slutningen af februar 2020. Hvad skulle der nu ske med vores kunder og samarbejdspartnere? Og hvordan ville det blive, når vi slet ikke havde mulighed for at sige godmorgen til vores kolleger over kaffemaskinen eller vende dagens emner i kantinen til frokost?

CDC-coronavirus-image-23311-for-web.jpg

Teknologierne kommer til undsætning

Onsdag den 11. marts 2020 afholdte vi vores første 30-minutters Corona-salgsmøde på Microsoft Teams. Det skulle vise sig at blive det første af en lang række daglige onlinemøder med drøftelse af kortsigtede muligheder for at holde gang i forretningen. Hurtigt blev disse møder også udvidet til eftermiddagsmøder med gennemgang og evaluering af dagens gøremål. Snart efter kom yderligere tiltag som virtuel fredagsbar og påskebanko i Teams også på agendaen. Derudover har vi også afholdt flere webinars med overvældende stor tilslutning. Det bliver langt fra sidste gang, vi afholder det, og vi inviterer løbende til vores webinars på LinkedIn

Selvom vi før Corona også arbejdede og rådgav om vores  IT-løsninger og kommunikationsteknologier, er det først nu, vi virkelig stopper op og mærker effekten. Microsoft Teams kan bruges til meget mere end blot at afholde de traditionelle salgs- og statusmøder; for eksempel at få bankopladen fuld foran sine kolleger eller samle over 300 deltagere til et webinar, som forhen ville være klemt ind i en konferencesal til et seminar. Vores løsninger inden for kontaktcentre, Smart Network og Cloud er for alvor kommet til sin ret og skaber grobund for, at vi netop nu kan varetage arbejdet fra hjemmearbejdspladsen. Også flere af vores kunder har i denne tid anvendt løsningerne til at indrette sig på hjemmekontoret:

”Under Coronakrisen har vi betjent kunderådgivningen hjemmefra via vores kundecenter, vi har fået gennem Jansson Kommunikation. Det har kørt snorlige. Mine medarbejdere har taget 1-3 skærme med hjem alt efter temperament og plads. Selvom vi sidder på mange forskellige adresser, kan vi alligevel opretholde et fællesskab og via vores wallboard se, hvem der er optaget, og hvem der er ledig. Det har gjort, at vi har kunne klare os igennem krisen på bedst mulig vis.”

- Malene Mols, Sektionsleder, Fødevarestyrelsen


Hos Jansson Kommunikation har vi oplevet, at det fysiske møde, som førhen tog en time, nu kan gøres på blot en halv, og tiden i bilen mellem vores forskellige afdelinger er sparet væk. Performancekulturen er øget, og vi mærker, at vi alle her i en krisetid påtager os et ekstra ansvar. Med andre ord; vi udfører arbejdet langt mere effektivt.  

ms-teams.jpg

Kan et virtuelt fællesskab erstatte et fysisk fællesskab?

Selvom vi i Jansson har oplevet positive tiltag og effekter af Corona, har vi også måtte gå på kompromis og undvære mange af de indtryk og oplevelser, vi har til daglig. Det er bare ikke det samme at give en highfive gennem skærmen og den personlige og nære øjenkontakt mister lidt effekten med et filter imellem. 

Lad os slå én ting fast: Det virtuelle fællesskab kan aldrig - og skal aldrig – fuldkomment erstatte det fysiske. Dog har vi med Corona fået øjenene op for, at fysiske møder og smalltalk på gangen godt kan indskrænkes, og at vi i visse tilfælde sparer både tid og kræfter på i stedet at anvende de teknologier og ressourcer, vi allerede har og stiller til rådighed. Faktisk tjekker vi nu ind hos hinanden som aldrig før med vores daglige morgen- og eftermiddagsmøder. Vi får vendt opgaver i fællesskab og sparet med hinanden på en helt anden måde, end vi gjorde tidligere. Hos Jansson er vi i forvejen spredt ud på flere forskellige fysiske lokationer, og det skal siges, at vi er vant til at kommunikere med hinanden over video, telefon, email og chat. Vi har imidlertid aldrig oplevet at have så mange samtaler og dele så mange input, erfaringer og råd med hinanden, som vi gør nu. Det skulle der alligevel en Coronakrise til for.

Der er ingen tvivl om, vi glæder os, til vi igen kan samles på kontorerne, hvor vi kan se hinanden i øjnene og give hinanden et velfortjent klap på skulderen. Det er konsekvensen, vi tager nu. Vi sender samtidig vores dybeste medfølelse til dem, der måtte være ramt sundhedsmæssigt af Covid-19.

Som virksomhed priser vi os dog lykkelige over at sætte fokus på de redskaber og værktøjer, vi hver eneste dag rådgiver vores kunder om samt de erfaringer, vi gør os nu og tager med videre i fremtiden.

IMG_7716.jpeg

Skal vi hjælpe dig?

Har du brug for hjælp eller rådgivning om dine IT- eller telefoniløsninger? Kontakt Jansson Kommunikation og lad os finde den løsning, der passer bedst til dig og dine behov.

Jansson Unified Communications (UC).jpg

Claes Frederiksen
CSO - Sales Director
Jansson Kommunikation A/S