Fasterholt Affaldssortering

Vores personale bliver alarmeret, så snart temperaturen begynder at blive kritisk

Fasterholt Affaldssortering er en ud af mange sorteringsstationer i Danmark, som hver dag sørger for håndtering af alle typer af affald. Det gælder blandt andet også materialer, der er letantændelige og eksplosive.

Derfor påkalder håndteringen sig ekstra krav til sikkerhed og overvågning.

Opsporing af temperaturændringer

Som sorteringsstation opbevarer Fasterholt dagsrenovation, der har en meget høj varmeudvikling, når det ligger i bunker. Risikoen for selvantændelige og eksplosive brande er derfor ekstra stor og kan udvikle sig meget hurtigt. 

Fasterholt Affaldssortering valgte for fem år siden at få installeret termisk temperaturkamera. Med de termiske temperaturkameraer er Fasterholt Affaldssortering i stand til at overvåge affaldsstakke mod selvantændende brand. 

Når temperaturen stiger til over 50 grader, bliver der udløst en alarm til personalet, som er aktiv 24 timer i døgnet. Hvis alarmen går udenfor arbejdstid bliver brandberedskabet tilkaldt, og der kan straks rykkes ud - blandt andet i forhold til at rode rundt i affaldsstakke, så temperaturen falder igen, og branden forhindres. 

 

Termobillede1.jpg

"Vi har minimum forhindret tre brande"

Per Christensen, driftsadministrerende leder inden for gasanlæg, har til ansvar at forebygge driftsstop og brandfarer på Fasterholt Affaldssortering.

Per Christensen udtaler: "Ved vores affaldssortering er risikoen for brand og røgudvikling ekstra høj. Vi har gennem flere år haft almindelig brandalarm, men den reagerer først, når branden er opstået, og der er røgudvikling - og så kan det være for sent.  

Gennem Jansson Alarm har vi fået termiske temperaturkameraer, som er i stand til at detektere forhøjet temperatur og give os et visuelt overblik over, hvor kritisk temperaturstigningen er. Vi kan derfor med det samme vurdere, hvor hurtigt vi skal reagere. Det skaber en rigtig god tryghed at vide, at vi har et sikkert system. Med kameraerne har vi som minimum forhindret tre brande i at opstå."   

En komplet videoløsning

Udover termisk temperaturkamera er Fasterholt Affaldssortering dækket ind med en samlet videoovervågningsløsning fra Jansson Alarm.

Løsningen dækker følgende:

  • Overvågningskamera
  • Termisk temperaturkamera
  • SPC alarm til overførsel af temperatur
  • Brandalarm

Vil du høre mere om mulighederne med termisk temperaturkamera? Kontakt vores backoffice tekniker Martin Johannesen på tlf. 72 46 84 36 eller maj@jansson.dk.

Hos Jansson Alarm benytter vi højkvalitetskameraer med termisk temperaturmåling fra Axis. Find mere information her: https://www.axis.com/en-dk/products/thermal-cameras

afld-fasterholt-125069192-1462272812182.jpeg