Tidsregistrering icon-support

Lovpligtig tidsregistrering af medarbejdere

Pr. 1. juli er det lovpligtigt at registrere arbejdstid for alle medarbejdere – er I klar til det?

Den 23. januar 2024 har et flertal i Folketinget vedtaget et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven. Den nye lov medfører blandt andet, at arbejdsgivere pr. 1. juli 2024 vil være forpligtet til at have et arbejdstidsregistreringssystem, der skal registrere medarbejdernes arbejdstid.

Har I ikke et system til arbejdstidsregistrering? Læs videre her – med Jansson Kommunikation er det både nemt at implementere og er ikke omkostningstungt.

Bliv klar til den nye arbejdstidslov

Den nye arbejdstidslov gør det lovpligtigt at registrerer al arbejdstid for alle medarbejdere – ikke kun timelønnede. Arbejdstiden skal registreres korrekt, og alle medarbejdere skal selv kunne tilgå systemet og se deres egen arbejdstid.


Selvom den nye arbejdstidslov kan virke som ekstra arbejde for alle i virksomheden, kan registrering af al arbejdstid også give virksomheden værdifuld data og være med til at lave bedre projektstyring og planlægning. 

Har I ikke et tidsregistreringssystem i virksomheden i dag, kan I hurtigt få det med Totalview – det kan endda meget mere end blot at registrere tid og kan integreres direkte med jeres lønsystem og telefonisystem.

Digimesse2023.rab.cfr.jpg
Picture8.png

Hvad får I med Totalviews tidsregistrering?

Vi har arbejdet med Totalviews løsning i mange år, og én af grundene til, at vi er rigtig glade for at være partnere, er systemets mange funktioner. Med Totalview får I: 

 • Tidsregistrering
 • Ferieplan (ønsker til ferie, anmodninger og godkendelse)
 • Ledergodkendelse af registreringer
 • Integration til lønsystem
 • Overblik med statistik og analyse
 • 100 % cloudbaseret i dansk datacenter med høj sikkerhed
 • Overenskomstmotor

Ændring af arbejdstidsloven

Loven for arbejdstidsregistrering træder i kraft d. 1. juli 2024 og lyder således:

For at sikre overholdelse af reglerne om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid pålægges arbejdsgivere at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.

Undtagelse for selvtilrettelæggere
Det følger af loven, at der er mulighed for at undtage visse medarbejdere (”selvtilrettelæggere”) fra reglerne i arbejdstidslovens § 3 (pause), § 4 (48-timers reglen) og § 5 (natarbejde). Undtagelsen gælder, hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles eller fastlægges på forhånd, eller når medarbejderen selv kan fastsætte arbejdstiden, hvor der er tale om medarbejdere, der kan træffe selvstændige beslutninger eller som har ledelsesmæssige funktioner.

Det vil i alle tilfælde være en konkret og individuel vurdering af den enkelte medarbejders ansættelsesforhold, herunder blandt andet om medarbejderen har betydelig indflydelse på placeringen af arbejdstiden.

Alle skal registrere tid pr. 1. juli 2024

Alle skal registrere tid
Der er krav om at alle medarbejdere registrerer sin arbejdstid. 

Tidsregistreringerne skal opbevares forsvarligt med adgang for medarbejderen
Det er et krav efter loven, at registreringen er tilgængelig for den enkelte medarbejder under ansættelsen. Herudover skal arbejdsgiveren opbevare oplysninger i fem år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlig arbejdstid (48-timers reglen).

arrow Læs mere om den nye lov her

Selvom det er lovpligtigt, skal det stadig være nemt

Udover helt almindelig tidsregistrering giver Totalview adgang til en masse data, der giver overblik over arbejdsdagen. Med overblikket kommer også muligheden for forbedring af produktiviteten. Fx giver Totalview et overblik over medarbejderens arbejdstid, og hvor meget af den, der bruges på møder, sygedage og ferie. I får endda det hele i realtid og kan lynhurtigt få overblikket.

Registrér arbejdstiden på mange måder:

 • Mobilappen
 • PC-klienten
 • Check in-skærme med RFID-chip
tid-mobil.png
tid-plan.png

Planlæg medarbejderes ferie bedre

Ferieperioder kan ofte give et større pres på planlægningen, og overblikket kan hurtigt forsvinde. Med et visuelt overblik over organisationens feriemønstre bliver det nemmere at planlægge projekter og opgaver. 

Med Totalview er I i stand til at planlægge aktiviteter baseret på medarbejderes aktuelle tidsdata, hvilket giver jer mulighed for at identificere mangler og optimere de tilgængelige ressourcer.

Få det store overblik og lav bedre planlægning i fremtiden

Totalview giver jer udover arbejdstidsregistrering også mulighed for, at medarbejdere kan checke in på forskellige projekter. Det er især gavnligt i virksomheder, hvor projektstyring og -ledelse er en del af arbejdet.

Når medarbejderen checker sig ind på projekter, kan Totalview fortælle jer, hvor meget tid der bruges på hvert projekt. Når projektet er afsluttet, kan den samlede rapport fortælle jer, om den estimerede tid på projektet stemte overens med den faktisk brugte tid. Det giver jeg bedre muligheder for at estimere i fremtiden på lignende projekter. Samtidig giver Totalview jer data i realtid, så I altid kan se registreringer af personale- og projektaktiviteter lige, når de sker.

Digimesse2023.1.jpg
Picture6.png

Integration med lønsystem og telefonisystem

Totalview er lavet med henblik på at kunne være en add on til jeres eksisterende lønsystem, så I slipper for at skulle vedligeholde data flere forskellige steder. Dernæst kan Totalview nemt integreres med det telefonisystem, I allerede anvender, fx: 

 • 3CX
 • Avaya
 • One-Connect
 • Unify

Kom i gang fra 35 kr./mdr. pr. medarbejder

Kom i gang fra 35 kr./mdr. pr. medarbejder inkl.:

 • Tidsregistrering
  Arbejdstimer, tillæg, overtid, ferie, fravær etc. baseret på godkendt data
 • Overenskomst håndtering
  Fast, deltid, overtid, flextid osv.
 • Fraværshåndtering
  Sygdom, ferie, private ærinder osv.
 • Eksport af data
  Eksport af registreringer, data til brug mod løn, data til brug mod sagssystemer 
 • Ledelsesværktøj
  Godkendelsesproces, medarbejderoverblik, ledelsesstatistik osv.
 • Statistik og registreringsoverblik for medarbejderen

Kontakt salgsdirektør Claes Frederiksen i dag og få en demopræsentation af Totalview. Du kan fange ham enten på tlf. 88 44 08 35 eller mail cfr@jansson.dk

arrow Kontakt Claes vedr. tidsregistrering

Vi samarbejder med de bedste leverandører på markedet