Brandsikkerhed og DKV-planer

Har du styr på brandsikkerheden i din bygning?

Tal fra 2022 viser, at mere end hver tredje virksomhed ikke lever op til lovkravene om brandsikkerhed*.

Alt for mange får ikke serviceret og vedligeholdt deres brandtekniske installationer, og mange kender ikke til de specifikke krav, der gælder for brandsikkerheden i deres bygninger. Og netop her kommer DKV-planen ind i billedet.

 

Få e-bogen om DKV-planer i dag:

Download vores gratis e-bog og få styr på din DKV-plan

Det kan være en udfordring at holde styr på de mange bestemmelser, og hvordan man korrekt udformer en DKV-plan, der opfylder kravene i bygningsreglementet.

Derfor har vi lavet en e-bog, som klæder dig godt på.

Hvad får du i e-bogen:

  • En grundig gennemgang af, hvad en DKV-plan er, og hvorfor den er vigtig
  • Konkrete vejledninger til en fyldestgørende DKV-plan
  • Eksempler på, hvordan du kan dokumentere eftersyn og egenkontroller
  • Og meget mere
arrow Hent e-bogen her
Grafik hjemmesiden_version 3.png
Bramidan_27.jpg

Hvad er en DKV-plan?

En DKV-plan, også kendt som Drift-, Kontrol og Vedligeholdelsesplan, er til for, at sikkerheden i tilfælde af brand opretholdes i hele bygningens levetid jf. §§ 137-142 i Bygningsreglementet (BR18).

En DKV-plan specificerer både, hvad der findes i bygningen af brandsikringstiltag, samt hvordan, hvor ofte og af hvem de skal vedligeholdes, efterses og kontrolleres.

Det var med indførelsen af BR18, at der kom en række skærpede krav til bygningers brandsikkerhed. De nye bestemmelser stiller konkrete krav om drift, kontrol og vedligehold af bygningens brandtekniske installationer.

Som driftsansvarlig for en bygning skal du være bekendt med disse krav. Bestemmelserne gælder både nyt og eksisterende byggeri.

Og her er 1. januar 2020, hvor BR18 trådte i kraft, en vigtig skæringsdato. Det er nemlig et krav, at alle bygninger opført efter 1. januar 2020 får udarbejdet en DKV-plan af en certificeret brandrådgiver, før bygningen må tages i brug.

For eksisterende byggeri (altså bygninger opført før 1. januar 2020) er det bygningsejeren, der bør udfærdige en DKV-plan og efterfølgende dokumentere, at planen efterleves.

 

Hvorfor skal du have en DKV-plan?

Den første grund til, at du skal have en DKV-plan, er, at det er lovpligtigt at vedligeholde dine brandtekniske installationer, og her er DKV-planen det værktøj, du bør bruge.

Bygningsejere kan ganske enkelt risikere at få påbud, bøder og i værste fald kan bygningen lukkes, hvis ikke kontrol- og dokumentationskravene er opfyldt, når der gås brandsyn.

Jeres forsikring har sikkert helt specifikke krav til jeres brandsikring. De skal være sikre på, at I har styr på det, før de vil forsikre jer. Forsikringsselskabet vil ofte kræve, at I har en opdateret DKV-plan for at opretholde forsikringsdækningen. Det er bygningsejeren, der har bevisbyrden og skal kunne dokumentere, at bygningslovgivningen er overholdt. Hvis kontrollerne ikke overholdes, kan I i værste fald risikere, at forsikringen vil være modstridende i forhold til dækning, hvis der opstår skader.

Sidst og vigtigst skal du have en DKV-plan, fordi sikkerheden skal være i orden – både for dem, der færdes i bygningen, og for at mindske skader, nedetid osv.

Bramidan_19.jpg

Brug for hjælp?

Vi svarer gerne på alle spørgsmål om DKV-planen og om brandtekniske installationer og eftersyn. Selvfølgelig udfører vi også serviceeftersyn og vil gerne være din autoriserede partner.

Kontakt os på tlf. 79 42 01 44 eller på mail dkv@jansson.dk