Region Syddanmark

"Døgnrytmelys var det næste naturlige step"

Region Syddanmark dækker over et befolkningstal på lidt over 1,2 millioner indbyggere. Som offentlig myndighed er borgerservice og beredskab i højeste kurs. Det hjælper bygningsautomatik og intelligent lysstyring med.

Tag fat i os:

Lysstyring Region Syd1.jpg

Lysstyring tilpasset døgnrytmen

Hos Region Syddanmark i Vejle har Jansson El CTS udført døgnrytmelys i IT-lokale og War Room, som følger det naturlige dagligdags lys.

Midt på dagen er der en høj farvetemperatur, mens der om natten er en lav farvetemperatur. Skiftet i temperaturen er flydende og kan ikke ses af brugeren.

Målet med at få installeret døgnrytmelys har været at give det bedst mulige belysningsindeklima. Den høje farvetemperatur skal være med til at øge effektiviteten i løbet af dagen, mens sænkningen af temperaturen i løbet af eftermiddagen og aftenen skal give ro, så brugeren ikke generes af for skarp belysning.

Installation af den bagvedliggende styring til døgnrytmelyset kan samtidig udbygges til at styre både varme og ventilation og spare på energien.

Overlader trygt opgaven

Michael Rosendahl, maskinmester hos Region Syddanmark, har til opgave at sikre bygningsautomatikken i lokalerne på Damhaven i Vejle - herunder lysstyring og generelle bygningsinstallationer.

"Vi har arbejdet sammen med Jansson El siden 2010 og får altid god rådgivning. Lige inden Coronakrisen startede vi op på opgaven omkring nyt døgnrytmelys. Nu er vi endelig ved at være bemandet på alle kontorer igen, og vi glæder os til at mærke effekten af de nye installationer i såvel vores IT-lokale som War Room, så vi kan effektivisere arbejdsprocesser og -forhold i højere grad."

Lysstyring Region Syd2.jpg

Faktaboks

Hvad har Jansson El leveret?

  • Døgnrytmelys i IT-lokale og War Room
  • Dagslysregulering på kontorer og i mødelokaler
  • KNX-installationer
  • Elinstallationer
  • Ladestandere
  • Netværksinstallationer
  • Drifts- og vedligeholdelsesopgaver
  • Termografering

Brandalarm, alarmoverførsler og vedligeholdelsesopgaver fra Jansson Alarm