ARS anlæg

Automatisk rumslukningsanlæg (ARS)

Særligt værdifuldt udstyr kræver særlig brandsikring. Hos Jansson Alarm leverer, installerer og servicerer vi brandovervågnings- og brandslukningsanlæg til bl.a. datacentre, serverrum, el-tavlerum og arkiver.

Miljøvenlige gasser

Vores iltsænkende anlæg består af Inertgasser, som anvendes i områder med høje værdikoncentrationer, som ikke tåler vand. Inertgasserne består udelukkende af atmosfærens egne gasarter, typisk nitrogen og Argon, som er ufarlige og miljøvenlige. Det tager maksimalt 60 sekunder fra udløsning af anlægget, til ilden er slukket. Selv under udløsning af anlægget, hvor ilten sænkes i området, kan mennesker stadig opholde sig i rummet uden risiko.

Rumslukning2.jpg
ARS1.jpg

Rumslukningsanlæg med ekstremt udløsertryk

Jansson Alarm er forhandler af Fike ProInert-systemer i Danmark. Fike ProInert-systemer er markedsledende med deres patenterede Constant Flow-udløserventil. Den unikke udløserteknologi giver et meget lavt udløsertryk, som udover at eliminere risikoen for brand forhindrer følgeskader på følsomt elektronisk udstyr og høreskader på medarbejdere.

IMG_7663.jpeg (1)

Udskiftning af trykflasker fra 150/200 bar til 300 bar

Hvert 10. år skal trykflasker i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse trykprøves. Dette sker typisk ved ombytning af flasker i forholdet 1:1.

Med Fikes patenterede Constant Flow-udløserventil tilbyder Jansson Alarm udskiftning af eksisterende trykflasker (typisk 150/200 bars tryk) til nye 300 bars flasker uden at skulle udskifte rørsystemet samtidigt. Det skyldes alene det lave udløsertryk på kun 42 bar direkte fra flasken. Eksisterende rørsystem, som typisk er dimensioneret til enten 150 eller 200 bars tryk i manifolden, udsættes efterfølgende kun med 42 bars tryk.

Fordelen ved reduceret antal flasker er efterfølgende lavere driftsomkostninger og en opdatering af slukningsanlæg med nyeste udløserteknologi.  

Find mere information: