C.K. Produktion Tavleslukningsanlæg

Tavleslukningsanlæg eliminerer risikoen for brand i hovedtavlen hos C.K. Produktion

På en dejlig solskinsdag i september 2022 fik C.K. Produktion i Billund installeret et tavleslukningsanlæg, der skal forhindre eventuelle fremtidige brande i at sprede sig i virksomhedens hovedtavle.

Anlægget udmærker sig særligt ved den indbyggede overvågningsenhed.
Mads Lomholdt, salgschef hos Jansson El, forklarer: "Vi kender status på systemet 365 dage om året, og er sikre på altid at have et fuldt funktionelt system.”
Den øgede tryghed er baggrunden for at installere anlægget med IOT fjernovervågning.

Vil du vide mere om mulighederne for et tavleslukningsanlæg?

Kontakt Mads D. Lomholt fra Jansson El

 

 

 

Bitter erfaring har skabt behovet hos C.K. Produktion

En brand i eltavlen, eller andre indelukkede elektriske installationer, bliver oftest opdaget når skaden er sket.  

Baggrunden for C.K. Produktions ønske om et tavleslukningsanlæg, var netop en brand i virksomhedens hovedtavle i 2021.

Jeg er rigtig glad for at vi har installeret et anlæg hos C.K. Produktion. Efter deres brand i tavlen i 2021 har vi haft dialog omkring at få et Novec 1230 anlæg monteret. C.K. Produktion har sammen med deres forsikringsselskab aftalt at få anlægget monteret. fortæller Mads Lomholt, der i 2021 hjalp C.K. Produktion med hurtigt at reetablere produktionen, ved hjælp af generatorer, indtil skaderne var udbedrede.

Nu har virksomheden et fuldt testet, godkendt og certificeret system, der giver Alfred Madsen fra C.K. Produktion ro i sindet, og vished om, at han ikke kommer til at stå i en situation som i 2021 igen:
Efter vores store nedbrud i 2021, ville jeg gerne lave en ekstra forsikring mod en sådan skade igen.
Vores virksomhed kan ikke tåle at være lagt helt ned ved en skade på vores forsyning. Derfor giver det mig tryghed, at vi nu vil kunne minimere skaden til et absolut minimum, hvis det skulle ske igen.

Læs mere om brand i hovedtavlen hos C.K. Produktion, og hvordan de den gang hurtigt fik produktionen op og køre igen.

IMG_6904.JPG
Tavleslukningsanlæg3.jpg

Unik overvågningsløsning gør forskellen

Det unikke ved tavleslukningsanlægget er den indbyggede IOT fjernovervågningsenhed. Overvågningsenheden giver øjeblikkelig besked, hvis systemet skydes af, eller der opstår trykfald.

Såfremt der ikke installeres et fjernovervågningssystem, kan der gå lang tid, hvor systemet har haft tryktab, uden det er blevet opdaget. Derfor elimineres risikoen for at have et defekt tavleslukningsanlæg ved at installere IOT enheden.

 Mads Lomholt uddyber:
Hovedtavlen ved C.K Produktion er en del af virksomhedens kritiske infrastruktur, men ikke et anlæg, som man går ud og tjekker på daglig basis. Normalt vil man kun tjekke op på anlægget hvis der opstår fejl, eller ved det almindelige servicetjek hver 12. måned. Med overvågningsenheden vil vi med det samme opdage, hvis der er fejl på anlægget.

Hvad er et tavleslukningsanlæg?

Et tavleslukningsanlæg er et automatisk fastmonteret brandslukningssystem til beskyttelse af virksomhedens eltavle og/eller andre elektriske kabinetter. Systemet beskytter mod brand indvendigt i kabinetterne. Systemet udløses hurtigt og forhindrer branden i at sprede sig til andre dele af installationen, udstyr i nærheden og (i de værste tilfælde) hele bygningen.

Systemet er effektivt fordi det slukker branden lokalt, der hvor den opstår, modsat eksempelvis rumslukningsanlæg, som udløser slukningsvæske i hele tavlen. 

Vores tekniker Steven Lauridsen har stået for installationen. Han fortæller: ”Jeg er certificeret i at installere Novec 1230 anlæg, og har glædet mig til at få lov til at bruge det jeg er uddannet til i praksis. Et anlæg, som det vi har installeret her hos C.K., beskytter mod en større skade, da en eventuel brand slukkes lokalt i tavlen. Et anlæg som dette er en rigtig god investering.

Anlægget består af en flaske med Novec 1230 slukningsmiddel, og en detektorslange, der føres rundt i tavlen.

Slukningsvæsken er ikke ledende, og vil derfor ikke kortslutte dele af tavlen, når systemet udløses.

Med et effektivt tavleslukningsanlæg reduceres risikoen for personskade og tab forårsaget af nedetid og/eller driftsforstyrrelser.

Vil du vide mere?

Kontakt os på telefon75 33 10 82 eller Skriv til osel@jansson.dk