BEWI

BEWI har styr på brandsikkerheden – og de kan dokumentere det

BEWI er en af Danmarks førende producenter af isoleringsløsninger til byggebranchen. Daglig håndtering af ekstremt brandbare materialer som EPS giver virksomheden en konstant risiko for brand.
Så hvad gør man egentlig for sikkerheden, når man er i højrisiko? Hvordan sikrer man, at alt altid er i orden i så stor en produktionsvirksomhed? Og hvordan sikrer man, at både lov- og forsikringskrav overholdes?

Vil du vide mere?

79 42 01 44

 

Godt styr på brandsikkerheden

Med et konstant fokus på brandsikkerhed har BEWI implementeret en række brandsikringstiltag i deres bygninger. Det inkluderer blandt andet automatiske brandalarmanlæg (ABA), automatisk branddørlukning (ABDL) og røgudluftning (RU).

Men de tekniske installationer er kun en del af ligningen; vedligeholdelsen, serviceringen og dokumentationen er en anden.

Det er Kasper Nedergaard, tekniker hos BEWI, der har ansvaret for service og vedligeholdelse af bygningerne, herunder de brandtekniske installationer. Lars Henry Pedersen, produktionschef siden 1991, har blandt meget andet ansvaret for virksomhedens beredskabsplan. Det skinner tydeligt igennem, at de tager deres ansvar alvorligt, og at sikkerhed er alfa og omega for dem og for virksomheden:

”Hvis ikke der er fuldstændig styr på brandsikkerheden, kan det have alvorlige konsekvenser – ikke blot for produktionen, men i yderste konsekvens også for medarbejdernes sikkerhed og fabrikkens eksistens,” fortæller Kasper, der har været i virksomheden siden 2007.

Selvom Kasper og Lars har fuldstændig styr på deres ting, tager de ingen yderligere risici – derfor har de en samarbejdspartner i Jansson. Jansson udfører de nødvendige eftersyn og vedligeholdelse af BEWI's brandtekniske anlæg samt al dokumentation herfor.

”Det giver os jo en ro i maven, for vi behøver ikke bekymre os om vedligeholdelsen – det klarer Jansson. Og så sørger de også for, at alt overholder de nødvendige sikkerhedsstandarder,” fortæller Kasper.

Jansson Alarm AVA, ABA, ABDL
ABV3_Dryport.jpg

BR18-kravene: Det skal dokumenteres

Da bygningsreglementet BR18 trådte i kraft blev der indført konkrete lovkrav til kontrol af bygningers brandsikkerhed. For at kravene overholdes er en drift, kontrol og vedligeholdelsesplan, også kendt som DKV-plan, det værktøj du bør bruge.Selvom BEWI altid har prioriteret brandsikkerheden højt, var det var en udfordring at navigere i de mange bestemmelser og krav – og ikke mindst at udforme en korrekt DKV-plan.

”Når vi allerede havde en god partner i Jansson, gav det også mening, at vi fik hjælp derfra til DKV-planen. Sammen med DBI gik Rene det hele systematisk igennem og hjalp os med at få udarbejdet en plan,” fortæller Kasper. Præcis som antaget havde BEWI allerede et godt greb om sikkerheden. Dog blev enkelte opmærksomhedspunkter identificeret, som nu er integreret i virksomhedens rutiner.

”DKV-planen har gjort det mere overskueligt. Vi følger blot planen for at sikre, at alle lovpligtige eftersyn og kontroller bliver udført,” pointerer Lars.

Men det skal også dokumenteres. Det er et krav fra både forsikringsselskabet og brandmyndighederne. Det er dog ikke noget problem for BEWI – med en log for alle egenkontroller og servicerapporter fra Jansson kan de altid fremvise den nødvendige dokumentation.

Fakta om DKV-planen

  • BR18 trådte i kraft 1. januar 2020 og medførte meget konkrete krav til kontrol af bygningers brandsikkerhed.
  • Bestemmelserne i BR18 gælder både nyt og eksisterende byggeri.
  • En DKV-plan skal fastlægge, hvordan byggeriets brandsikkerhed opretholdes i hele byggeriets levetid.
  • I planen angives de brandsikringstiltag der er i bygningen, hvordan og hvor ofte disse skal vedligeholdes og efterses, samt af hvem.
  • Formålet med planen er at sikre, at installationerne efterses regelmæssigt, så de er funktionsdygtige i tilfælde af brand.
N&P belysning.jpg
BEWI.jpg

Mere tid og mere sikkerhed

Selvom BEWI er dygtige til selv at udføre de nødvendige egenkontroller, afprøvninger og vedligeholdelsesopgaver, er det en stor tidssluger, hvis Kasper og Lars skulle gøre alt selv. Så for at få mere tid, har de udliciteret kontrollerne af deres nød- og panikbelysningen samt den årlige funktionskontrol af røgventilationssystemet.

 ”Når Jansson tager de her opgaver, kan jeg fokusere på andre essentielle opgaver. Det er en stor hjælp i en hverdag, hvor der er nok at se til,” fortæller Kasper.

Sikkerheden har alle dage været i orden hos BEWI – og nu har de også DKV-planen og en samarbejdspartner på, så der ikke er noget at bekymre sig om. BEWI ved, det hele virker. De ved, at sikkerheden er i orden.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjæp til dine DKV-planer eller en skræddersyet brandsikringsløsning, så kontakt vores teknikere på telefon 79 42 01 44 eller skriv til os dkv@jansson.dk